Wines

See all categories


Ambeloeis / Sauvignon Blanc ( 750ml )

Ambeloeis / Sauvignon Blanc ( 750ml )

Premium White wine

Take away
19.30
Delivery
19.50

Eumenides / Malagouzia / Made of organic grapes ( 750ml )

Eumenides / Malagouzia / Made of organic grapes ( 750ml )

Premium White wine

Take away
21.80
Delivery
22.00

Eumenides / Malagouzia / Made of organic grapes (glass)

Eumenides / Malagouzia / Made of organic grapes (glass)

Premium White wine

Take away
5.80
Delivery
6.00

House wine
Red (Agiorgitiko - Choulias winery) glass

House wine Red (Agiorgitiko - Choulias winery) glass

Premium Red wine

Take away
4,30
Delivery
4,50

Red (Agiorgitiko - Choulias winery) 1/2 litre

Red (Agiorgitiko - Choulias winery) 1/2 litre

Premium Red wine

Take away
9.40
Delivery
9.60

White (Moschato - Choulias winery) glass

White (Moschato - Choulias winery) glass

 

Take away
4,30
Delivery
4.50

White (Moschato - Choulias winery) 1/2 litre

White (Moschato - Choulias winery) 1/2 litre

 

Take away
9.40
Delivery
9.60

Rapsani Old Vines /  Xinomavro - Krasato - Stavroto. Organic from old vines (750ml)

Rapsani Old Vines / Xinomavro - Krasato - Stavroto. Organic from old vines (750ml)

Premium Red wine

Take away
31,80
Delivery
32

Rapsani Old Vines /  Xinomavro - Krasato - Stavroto. Organic from old vines (glass)

Rapsani Old Vines / Xinomavro - Krasato - Stavroto. Organic from old vines (glass)

Premium Red wine

Take away
6,80
Delivery
7